Krzysztof Drozdowski

Vector

Polska polityka historyczna 1989-2023. Sukcesy i porażki

Obecnie termin „polityka historyczna” kojarzy się niemal wyłącznie źle. Rzadko kiedy w wypowiedziach osób zajmujących się zagadnieniami wchodzącymi w skład polityki historycznej, a jeszcze rzadziej wśród historyków możemy usłyszeć pozytywny oddźwięk na to hasło. Z drugiej strony jednak przyznać trzeba, że mało jest osób w Polsce fachowo zajmujących się tym zagadnieniem, które co należy stwierdzić z całą stanowczością jest najważniejszym elementem polityki zagranicznej każdego państwa (mniej polityki wewnętrznej, choć i tu nie jest bez znaczenia). Stąd też nie dziwi brak zrozumienia dla działań podejmowanych w temacie polityki historycznej. Prawie wcale w Polsce nie odbywają się sympozja czy też konferencje, w trakcie których byłaby możliwość podjęcia najważniejszych i najpilniejszych zagadnień. Jako, że polityka historyczna państwa powinna być prowadzona w ramach ministerstwa spraw zagranicznych a także w ramach urzędu Prezydenta RP, to wydawać by się mogło, że każdy z kolejnych najważniejszych urzędników Rzeczpospolitej będzie miał dobrany sztab ludzi nadzorujących i reagujących na bieżąco na wydarzenia na świecie. Nic z tych rzeczy. (Ze wstępu)

Niniejsza publikacja to brutalny obraz polskiej polityki historycznej prowadzonej przez III RP po 1989 roku. Autor z pasją opisuje kolejne sukcesy, lub co częściej porażki prowadzonej polityki. Sięga głęboko do zaszłości pomiędzy narodami. By zrozumieć to czym jest polityka historyczna musicie przeczytać tę książkę.

Wydawnictwo MR

Data wydania: 2023

Data premiery: 12 grudnia 2023
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 250
Kategoria: Historia, Polityka

40,00